Pályázati hírek

2016-03-03

a tenyészkoca álltajóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti támogatások igényléséről és a támogatás 2016/2017. támogatási évtől történő igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről

2016-01-06

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP4-10.2.1.-15 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd forint. Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.

Kapcsolódó dokumentumok:
Felhivas-91.pdf
Altalanos_Utmutato-3.pdf
ASZF.pdf
Tamogatoi okirat minta.pdf
in situ 1 melleklet.pdf
in situ 2 melleklet.pdf
in situ 3 melleklet.pdf
in situ 4A melleklet.pdf
in situ 4B melleklet.pdf
in situ 5 melleklet.pdf
in situ 6 melleklet.pdf
in situ 7 melleklet.pdf

2015-06-02

Megjelent a 17/2012. (II.29.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások keretében benyújtandó 3. körös kifizetési kérelmekkel kapcsolatos közlemény.

A kifizetési kérelmek benyújtása a már megszokottak szerint elektronikus úton történik, végső határideje 2015.06.30.

2015-03-14

a tenyészkoca álltajóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti támogatások igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

2015-03-01

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A honlapon kérdést is lehet feltenni, az alábbi linken.

 

Fontos tudnivaló, hogy a 2015. március 31-e után a kifizetési kérelemben megjelölt kérelmezett állatlétszám/állomány nem növelhető.

Ez azon ügyfelek számára lehet fontos információ, akinek a korábbi évekről van folyamatban még fellebbezése, vagy nem zárult le az eljárás, így esetleg nem tudja bizonyosan, hogy mely állatokra nyújtson be kérelmet.

A kifizetési kérelem benyújtását követően kizárólag csökkenteni lehet a kérelemben megjelölt állatlétszámot/állományt.

A TK1 körben indult kérelmezők esetében a birtokon tartási időszak 2014.12.31-én lejárt, így ezen esetekben ez az utolsó benyújtandó kifizetési kérelem. Még itt nyílik lehetőség a vállalt szaporulatok beállítására, melyeknek 2014.01.01 napjától kell megfelelniük a támogatási rendeletben meghatározott feltételeknek.

24/2014. (XI. 6.) FM rendelet
24-2014

2014-11-11

Megjelent a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet, az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 67/2013. (VII.29.) VM rendelet módosításáról.

A rendelet értelmében 8,5 milliárd forint támogatás igényelhető 2015-ben állatbetegségek megelőzésére. A támogatási kérelmeket jövő év januárjától lehet benyújtani az MVH-hoz. Az EU Bizottsága elfogadta az FM kérelmét a támogatás 2020-ig történő meghosszabbítására és a keret növelésére.
Pályázati szerződések

2014-08-26

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete között létrejött megállapodás, a sertésstratégia megvalósítását segítő feladatok támogatásáról

A Kedvezményezett, mint elismert tenyésztő szervezet feladatát az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.), és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek határozzák meg. A Kedvezményezett, mint a mangalica sertésfajták tenyésztő szervezete, az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával, és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok mellett ellátja a mangalica termékek eredetigazolásával, a termékek fejlesztésével és piacra juttatásával kapcsolatos feladatokat. A mangalica termékek előállításának szervezésében, a mangalica nemzetközi megismertetésében Kedvezményezett jelentős eredményeket ért el, melyeknek továbbvitele kiemelt jelentőségű a különleges minőségű, magas hozzáadott értékű termékek arányának növelésében, így a magyar sertéságazat fejlődésében.

Az előzőek alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete között, a sertésstratégia megvalósítását segítő megállapodás keretében az alábbi feladatok ellátásához kapott jelentős támogatási keretet az Egyesület:

Mangalica termékbemutatók és üzletember találkozók szervezése külföldön - 2014

Mangalica fesztiválok szervezése - 2014

Szakmai fórumok és kiállítás szervezése - 2014

Mangalica minőségbiztosítási-eredetigazolási program kialakítása és bevezetése, mangalicavágó és feldolgozó üzemek felkészítése - 2014

Mangalica termék gyártás elméleti és gyakorlati tanfolyam szervezése termelők részére - 2014

84/2014. (V. 26.) számú MVH Közlemény

2014-06-14

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás második kifizetésének igényléséről.

33/2014 (II.28) számú MVH Közlemény

2014-02-28

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

A honlapon kérdést is lehet feltenni, az alábbi linken.

Fontos tudnivaló, hogy a 2014. március 31-e után a kifizetési kérelemben megjelölt kérelmezett állatlétszám/állomány nem növelhető. Ez azon ügyfelek számára lehet fontos információ, akinek a korábbi évekről van folyamatban még fellebbezése, vagy nem zárult le az eljárás, így esetleg nem tudja bizonyosan, hogy mely állatokra nyújtson be kérelmet. A kifizetési kérelem benyújtását követően kizárólag csökkenteni lehet a kérelemben megjelölt állatlétszámot/állományt.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 2/2014. (I. 27.) közleménye

2014-01-28

az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások jogcímrendeleteinek várható módosításáról.

Pályázati szerződések

2013-09-19

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete között létrejött megállapodás, a sertésstratégia megvalósítását segítő feladatok támogatásáról

A Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, mint a mangalica sertésfajták tenyésztő szervezete, az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával, és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok mellett ellátja a mangalica termékek eredetigazolásával, a termékek fejlesztésével és piacra juttatásával kapcsolatos feladatokat. A mangalica termékek előállításának szervezésében, a mangalica nemzetközi megismertetésében az Egyesület jelentős eredményeket ért el, melyeknek továbbvitele kiemelt jelentőségű a különleges minőségű, magas hozzáadott értékű termékek arányának növelésében, így a magyar sertéságazat fejlődésében.

Az előzőek alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete között, a sertésstratégia megvalósítását segítő megállapodás keretében az alábbi feladatok ellátásához kapott jelentős támogatási keretet az Egyesület:

Mangalica fesztiválok és termékbemutatók belföldön - 2013

Mangalica termékbemutatók, és üzletember találkozók külföldön - 2013

Mangalica minőségbiztosítási-eredetigazolási program kialakítása és
bevezetése, gazdálkodók felkészítése -2013

Szakmai fórumok, tenyészállat bemutatók szervezése, kiadványok, weblap készítése - 2013

Mangalica terméktervezés és fejlesztés termelők részére - 2013

80,8 millió forintos pályázat génmegőrzésre

2013-07-05

A hazai mezőgazdaság sokszínűségének megőrzése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelten fontosnak tartja a genetikai erőforrásaink, mint nemzeti örökségünk megóvását.

A biológiai alapok, a genetikai változatosság védelme a hazai mezőgazdaság jövője szempontjából alapvető fontosságú, hiszen ezek jelentik az alapját új, a változó körülményekhez alkalmazkodni képes fajták nemesítéséhez, tenyésztéséhez.

Ennek érdekében a vidékfejlesztési miniszter az állami génmegőrzési feladatok ellátására 2013-ban is pályázatot hirdet. A támogatásra 80,8 millió forint áll rendelkezésre.

A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, valamint bizonyos őshonos mezőgazdasági állatfajták génmentése, megőrzése, fenntartása és védelme.

A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok jogosultak.

A felhívásban megadott őshonos mezőgazdasági állatfajták esetében támogatás olyan esetben adható, ha az adott faj vagy fajta európai uniós forrásból nem kaphat támogatást.

A támogatáshoz nem szükséges önerő, a megítélt támogatási összeg folyósítása a pályázati felhívásban foglaltak szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 3.

 

A pályázat dokumentumainak letöltése >

97/2013. (VI. 14.) számú MVH Közlemény

2013-06-17

a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) kifizetésének igényléséről.

link
Újabb MVH sajtóanyag a kifizetési kérelmekkel kapcsolatban

2013-02-03

Megjelent egy újabb MVH sajtóanyag a kifizetési kérelmekkel kapcsolatban. Regisztrált felhasználóknak.

A honlapon kérdést is lehet feltenni, az alábbi linken.

A kérdésnél ki kell választani a jogcímet.

Fontos tudnivaló, hogy 2013. február 28-a után a kifizetési kérelemben megjelölt kérelmezett állatlétszám/állomány NEM NÖVELHETŐ.

Ez azon ügyfelek számára lehet fontos információ, akinek a korábbi évekről van folyamatban még fellebbezése, vagy nem zárult le az eljárás, így esetleg nem tudja bizonyosan, hogy mely állatokra nyújtson be kérelmet.

A kifizetési kérelem benyújtását követően kizárólag csökkenteni lehet a kérelemben megjelölt állatlétszámot/állományt.


MVH
29/2013. (I.25) MVH Közlemény

2013-02-03

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

MVH
Módosult a 38/2010. (IV.15.) FVM rendelet!

2013-01-10

Módosult a védett és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások feltételeit meghatározó 38/2010. (IV.15.) FVM rendelet

A 2012.12.23-tól hatályba lépő módosítások szerint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, a védett és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás keretében benyújtandó kifizetési kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

A 2012-es támogatási évre vonatkozó kifizetési kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

Az intézkedés célja, hogy már a kifizetési kérelem benyújtása során kiküszöbölhetők legyenek azon adminisztratív hibák (elírások, számcserék, stb), melyek a kifizetési kérelmekben az utolsó benyújtási időszakban jelentősen megszaporodtak.
Az MVH honlapjáról (ügyfélkapus regisztrációt követően) elérhető beadói felületen lehet a kérelmezni kívánt egyedeket/törzsállományokat berögzíteni.
A benyújtást az ügyfél vagy meghatalmazottja végezheti el, ez utóbbi esetben a szükséges nyomtatványok kitöltése és azok beadása meg kell, hogy előzze a kérelem benyújtását.

A kérelem benyújtásának módjáról és a további tudnivalókról az MVH részletes tájékoztatást nyújt a benyújtási időszakot megelőzően.

 

 

További információk a meghatalmazással kapcsolatban:

Meghatalmazások elektronikus kitöltése >
G946 adatlap és kitöltési útmutató >

Kérdést is feltehetnek, kategóriánkként az „ügyfélnyilvántartás, jelszó, meghatalmazás" sort kell kiválasztani:
Kérdések feltevése >

104/2012. (VII. 20.) MVH közlemény
MVH

2012-07-20

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről.

103/2012. (VII. 20.) MVH közlemény
MVH

2012-07-20

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

87/2012. (VII.5.) számú MVH Közlemény
MVH

2012-07-06

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

62/2012. (VI.29.) számú VM rendelet
VM

2012-06-29

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről.

A támogatás jellege és célterületei:

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás.

(2) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe
a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület), valamint
b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület).

Elindult a Tanyafejlesztési Program >

Tájékoztató a Tanyafejlesztési Programról >

61/2012. (VI.29.) számú VM rendelet
VM

2012-06-29

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A támogatás jellege és célterületei:

2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan:

a) az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 1. célterület);
b) az állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 2. célterület);
c) jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület);
d) az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 4. célterület);
e) a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 5. célterület).

66/2012. (V. 4.) számú MVH Közlemény
MVH

2012-05-08

genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettség átadás és vis maior esemény bejelentéséről és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványokról.

MVH
51/2012. (III.30.) számú MVH Közlemény

2012-04-03

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás igényléséről.

A támogatás célja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak - a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek mellett - tenyésztésben történő megőrzése a kieső jövedelem és többletköltségek ellentételezésén keresztül, a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül.

MVH
50/2012. (III. 30.) számú MVH Közlemény

2012-04-03

a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről (állati génmegőrzés támogatása).

A támogatás célja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körébe tartozó állatgenetikai erőforrások megőrzése, ezen állatfajták fennmaradásának biztosítására.

MVH
24/2012. (II.02) számú MVH Közlemény

2012-02-02

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

MVH
180/2011. (XII. 22.) számú MVH Közlemény

2011-12-22

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás igényléséről szóló 137/2011 (IX. 01.) számú közleménye módosításáról.

MVH
137/2011 (IX.1.) számú MVH Közlemény

2011-09-15

az őshonos állatfajták megőrzése támogatási kérelmek benyújtásáról.

MVH
11/2011 (II.1.) számú MVH Közlemény

2011-02-01

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

MVH
157/2010 számú MVH Közlemény

2010-12-21

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás igényléséről szóló 67/2010. (IV. 30.) számú közleménye módosításáról.

MVH
67/2010. (IV. 30.) számú MVH Közlemény

2010-05-07

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás igényléséről.

FVM
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

2010-04-16

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A jogszabály teljes szövege (pdf) >

A jogszabály a CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteményében >

Vidékfejlesztési Minisztérium
VM
Magyar Közlöny
Magyar Kozlony

 

A Magyar Közlöny lapszámai a már kihirdetett, de még nem hatályos jogi rendelkezéseket is tartalmazzák! A Kormányzati Portál közlönyök-oldalán hiteles elektronikus dokumentumként juthat hozzá a közlönykiadványokhoz:

Magyar Közlöny >

Tagfelvétel

line

Ön is csatlakozna?

Leendő mangalicatenyésztőként, előszőr ismerkedjen meg a felvétel és a tagság feltételeivel!

line

tovább >